luni, 26 iunie 2017

Ezoterice - episodul 5 - despre Ingeri


ARHANGHELUL RAZIEL
Cunoscut mai mult celor care se ocupă cu esoterismul şi cu ocultismul, arhanghelul Raziel este legat de mistere. Chiar şi numele său înseamnă “Misterul lui Dumnezeu”. Este unul dintre arhanghelii asociaţi sferelor planetare îndepărtate, stăpân al zonei guvernate de Neptun. În tradiţia ebraică, acesta este un înger apropiat tronului divin, având datoria de a nota tot ceea ce se petrece în Ceruri, un fel de scrib divin. Potrivit legendei, el este autorul celebrei lucrări „Cartea lui Raziel Îngerul”. Aceasta ar fi fost o carte atât de puternică şi de secretă încât a trecut prin mâinile tuturor patriarhilor. Legenda spune că din iubire şi compasiune pentru neamul omenesc, Raziel a adunat întreaga cunoaştere a Cerurilor şi a condensat-o într-o singură carte, pe care a oferit-o lui Adam şi Evei. După căderea cuplului primordial, îngerii care fuseseră martori acestui lucru au decis că ar trebui să retragă învăţătura divină de la Adam, de moment ce el a dat ascultare învăţăturii Şarpelui, aşa că au furat cartea şi au aruncat-o în oceanul nesfârsit. Dumnezeu însă a trimis un înger pentru a repara această nedreptate, găsind cartea şi înapoind-o neamului omenesc. Numită şi „Cartea Semnelor lui Adam” aceasta era scrisă într-o manieră secretă, cu semne care nu puteau fi descifrate fără ajutorul direct al arhanghelului misterelor. Tradiţtia spune că Enoh a posedat această carte, apoi a fost pierdută până la Noe, când arhanghelul Rafael, trimis de Dumnezeu, i-o aduce bătrânului patriarh. Fiii săi, Shem, Cham şi Yafet, erau astfel cu toţii iniţiaţi în misterele divine. După o tradiţie târzie, Shem ar fi fost însuşi Melchizedek, iar Cham era nimeni altul decât Zoroastru. Cham foloseşte cunoaşterea obţinută în mod incorect, decăzând în vrăjitorie, iar Cartea lui Raziel este încă odată ascunsă omenirii, până ce Dumnezeu o trimite din nou, de data aceasta lui Solomon. Exemplarele pe care le avem astăzi din această lucrare susţin că ea ar fi fost dată mai apoi regelui Solomon, conţinând informaţii despre îngeri, astrologie, meteorologie, kabbală, talismane şi nume divine. Varianta păstrată în latină şi alte limbi europene este considerabil mai veche decât varianta ebraică, însă în mod cert această carte, cunoscută acum sub numele de „Cartea lui Raziel Îngerul” nu este documentul original despre care care vorbesc legendele. Misiunea lui Raziel este aceea de a supraveghea cunoaşterea şi înţelepciunea, ghidând rasa umană pe linia evolutivă pe care ea o alege în ansamblu. Ca Scrib şi Secretar Divin, Raziel cunoaşte toate liniile evolutive posibile pe care o civilizaţie sau alta se poate dezvolta, şi tinde să vegheze asupra bunei funcţionări a difuzării cunoaşterii în fiecare dintre perioadele istorice ale acelei civilizaţii pentru a menţine oamenii pe o cale pozitivă. Acesta este conştient de toate posibilitatile de manifestare ale tuturor evenimentelor, personale sau colective, de la un grup sau o familie, până la populaţii întregi, civilizaţii sau chiar rase galactice. Acesta supraveghează şi înregistrează alegerile pe care fiecare civilizaţie le face în drumul său, fie că acestea au finalităţi pozitive sau negative. În cazul finalităţilor pozitive, Raziel patronează procesul iniţierilor în masă şi înălţarea civilizaţiilor pe alte coordonate vibraţionale. În cazul finalităţilor negative, precum scufundarea Atlantidei, Marea Ciumă sau Holocaustul, Raziel patronează procesul de direcţionare a curenţilor karmici, evaluând situaţia prezentă, prognozând posibilităţile viitoare şi înregistrând karma la nivel de individ, grup sau naţiune a celor care au greşit. Raziel nu este el în sine un judecător, ci maidegrabă un martor foarte asemănător omului de ştiinţă. Dat fiind faptul că el deţine cheile cunoaşterii „cereşti şi pământeşti”, oamenii au fost tentaţi să considere acest lucru ca fiind ceva referitor la ştiinţa astrelor şi cea a pământului. Deşi adevărat, acesta este doar 1% din adevăr. Cheile cunoaşterii cereşti sunt iniţierile celeste, acele grade evolutive pe care spiritul le primeşte atunci când se află în evoluţie, chiar şi atunci când nu este întrupat. Cheile cunoaşterii pământeşti sunt acele iniţieri care se obţin prin muncă şi dedicaţie în serviciul umanităţii pe perioada în care spiritul se află întrupat. Cum un spirit se poate afla în lanţul întrupărilor câteva sute de mii de ani sau chiar mai mult, Raziel cunoaşte parametrii perfecţi în care iniţierea acelui spirit trebuie să aibă loc, în cazul în care spiritul respectiv devine conştient că trebuie să acceadă la un nou nivel de conştiinţă. Raziel cunoaşte şi când neamuri întregi trebuie să fie iniţiate într-un nou curent spiritual, şi când întreaga planetă trebuie să fie iniţiată într-un nou mister. Acest lucru se face tot prin intermediul oficiilor iniţiatice conduse de Raziel, fie că este vorba de iniţieri în şcolile subtile, fie că este vorba de trimiterea unor spirite-învăţători pentru a face cunoscute anumite aspecte ale Adevărului de care oamenii au nevoie. Tot Stăpânul Misterelor este cel care guvernează descoperirile, în special cele legate de cunoaştere. Când o informaţie considerată pierdută este redescoperită, regăsim atingerea blândă şi plină de compasiune a lui Raziel. Descoperirea manuscriselor eseniene de la Marea Moartă, descoperirea cărţilor gnostice de la Nag Hammadi, descifrarea hieroglifelor egiptene şi cuneiformelor sumeriene, toate au fost supravegheate şi înlesnite de către fiinţele aflate în departamentul divin condus de Raziel. Marii gânditori, scriitori, filosofi şi lideri de opinie au fost întotdeauna vegheaţi de către Raziel şi de trimişii săi, iar acţiunile lor au fost întotdeauna înregistrate scrupulos şi supuse judecăţii. Fiecare idee care a revoluţionat lumea putem spune că este o sămânţă încolţită a unui semănător înţelept, care este tocmai Raziel. Putem să chemăm oricând în ajutor acest arhanghel minunat când dorim să înţelegem mai bine misterele lui Dumnezeu sau misterul vieţii noastre sau când avem nevoie ca înţelepciunea şi înţelegerea divină să se manifeste în noi, prin următoarea invocaţie sacră: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea Înalt Yah, te chem, preaînţelept şi preaputernic arhanghel Raziel, pentru a mă ajuta să cunosc şi să înţeleg din plin ceea ce am nevoie, Aici şi Acum. Amin!”

miercuri, 21 iunie 2017

Ezoterice - episodul 4 - Despre ingeri

SANDALPHON
Numele
 u se trage din cuvântul grec care înseamnă Frate, deoarece se consideră de obicei că Sandalphon este geamănul angelic al lui Metatron. 

După cum am văzut în cazul lui Metatron, acesta era aspectul nemuritor, divin, al profetului Enoh care a fost luat la Dumnezeu şi a fost tranformat în arhanghel. Asemănător este şi Sandalphon, deoarece se spune că el este profetul Ilie care a fost luat, la fel ca Enoh, înainte de terminarea vieţii pământeşti, într-un car de foc, fără a cunoaşte moartea. O legendă spune că heruvimii de aur reprezentaţi pe Chivotul Legământului, păstrătorii numelui divin, erau Metatron şi Sandalphon, ei fiind mai importanţi decât toţi îngerii deoarece trăiseră vieţi umane. 

Sandalphon este prezentat în sursele vechi evreieşti ca fiind un înger extrem de înalt, înfricoşător prin statura sa. În timpul vizitei legendare a lui Moise în cel de-al treilea cer, se spune că acesta l-a văzut pe Sandalphon. Condus în cel de-al treilea cer de către îngerul Hadraniel, Moise a rămas siderat şi mut de uimire în faţa focului divin care era în prezenţa lui Sandalphon. Acesta stătea cu picioarele pe pământ iar capul său atingea culmile cele mai înalte ale cerurilor. Se spune că faţă de ghidul angelic al lui Moise, el însuşi deosebit de impozant la cei 3 milioane de kilometri înălţime, Sandalphon era mai înalt cu distanţa unei călătorii de 500 de zile cu piciorul. Sandalphon este plasat în cel de-al şaptelea palat ceresc, în apropierea Creatorului, şi se spune că una dintre datoriile sale este aceea de a împleti coroane pentru Dumnezeu din rugăciunile şi slăvirile oamenilor care îi sunt aduse de către ceilalţi îngeri. 

Una dintre cele mai importante atribuţii ale acestui prinţ angelic este colectarea, cântărirea şi ascultarea rugăciunilor oamenilor. Cu cât acestea sunt mai sincere şi mai pline de iubire, cu atât strălucesc mai mult, precum aurul. Cu cât rugăciunile oamenilor sunt mai altruiste, mai blânde şi îndreptate către bunăstarea aproapelui, cu atât sunt acestea mai frumoase în coroanele pe care le face, precum pietrele preţioase, şi cu cât sunt mai pline de credinţă, cu atât sunt mai tari şi pline de slavă, precum oţelul cel mai curat, demne de prezenţa Creatorului. Tradiţiile medievale mai spun că numele lui poate fi chemat atunci când suntem în pericol în pădure, sau când femeia este în pericol de a pierde sarcina. 

Celebrul poet H.W.Longfellow i-a compus chiar un poem care debutează cu strofa: „Citit-aţi în acel Talmud din vechime/ Sau ştiţi voi legenda din spuse rabine/ Despre acel infinit, preaînalt cer?/ Citit aţi voi oare minunata poveste/ A lui Sandalphon, a Gloriei Veste/ A lui Sandalphon, Rugăciunii străjer?” Deşi prezentat câteodată deosebit de teribil şi înfricoşător, unii sunt de părere că Sandalphon reprezintă partea feminină şi blândă, spre deosebire de Metatron care este partea masculină şi riguroasă. Sandalphon este protectorul omenirii, în special al femeilor şi mamelor, al tuturor celor care se roagă şi al muzicanţilor. 

Pe lângă faptul că este unul dintre Sarim, adică Prinţii cei mai înalţi ai cetelor îngereşti, el mai este şi Hazzan, adică Şef al Cântărilor Cereşti. Chiar şi trâmbiţele rituale ale noului an iudaic, numite şofar, sunt sub patronajul său. Cântecul de luptă sfântă, cântecul de laudă, cântecul de credinţă, odele, psalmii, toate sunt sub aripa sa. El este maestrul vibraţiilor care conform percepţiei umane se manifestă ca sunete, iar toate utilizările acestor vibraţii, de la muzică şi vindecare până la energia creată cu ajutorul modulaţiilor sonore stau sub ochiul său atent. Sandalphon ajută omenirea să descopere încetul cu încetul aplicaţiile Legii Vibraţiei, în toate domeniile, fie că este vorba de rugăciunea interioară sau de tehnologiile prin care sunetul poate modifica realitatea la nivel atomic. Energia lui Sandalphon este prezentă oriunde o notă muzicală se înalţă pentru slava Divinităţii, fie că este într-o mănăstire ortodoxă cu psaltirile sale cântate de voci sobre, fie că este în mantrele incantate de credincioşii vreunui ashram uitat din munţii nepalezi sau fie că este în vocea copilului care se roagă pentru părinţii săi. Energia lui Sandalphon odată accesată în mod conştient poate crea punţi între planurile realităţii, ne poate pune în contact cu Divinul Exterior şi cu Divinul Interior şi ne poate face pe noi înşine o punte între Mama Pământ şi Tatăl Ceresc. 

Accesând energiile lui Sandalphon, noi înşine vom putea sta cu picioarele ferm pe pământ şi cu fruntea atingând culmile cerului. Sandalphon este prezent ori de câte ori simţim că suntem tulburaţi de frumuseţea unui cântec, fie că este Enigma, Vanghelis, Sarah Brightmann sau un cor de copii cântand colinde. Prezenţa lui este în orice sunet, de la cântecul de leagăn al mamei, până la semnalele pe care stelele le emit şi pe care oamenii de ştiinţă încă nu ştiu dacă se le numească radiaţii electromagnetice sau simfonii galactice…


Oriunde frumuseţea se manifestă prin vibraţie, Sandalphon este acolo, oriunde un om înalţă o rugăciune, o cerinţă, sau o mulţumire către înalt, Sandalphon ascultă. Pentru a chema în mod direct şi conştient prezenţa acestui arhanghel, putem folosi următoarea invocaţie sacră: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea-Înalt Adonay Melek, te chem, preamărit şi preaputernic arhanghel Sandalphon, pentru a mă ajuta să comunic din plin cu Divinitatea, Aici şi Acum. Amin!” În imagine am adăugat Yantra sau Sigiliul lui Sandalphon, publicată pentru prima dată în această formă, prin contemplarea căreia putem intra în rezonananţă mult mai bine cu minunata energie a acestei fiinţe excepţionale.

marți, 20 iunie 2017

Ezoterice - episodul 3 - Despre ingeri

Arhanghelul Metatron este singurul înger al sferelor celeste care a cunoscut conditia umana. Sub numele de Enoh, a fost al saptelea patriarh dupa Adam. Sufletul sau a fost toata viata plin de credinta, de iubire pentru oameni si foarte atent la întelesurile faptelor, nutrind convingerea ca numai acela care învata permanent din ceea ce se petrece în el si în afara lui este capabil sa-si ajute cu adevarat semenii. Astfel, el a urmat de la sine calea întelepciunii si a bunatatii inimii. Dupa moartea sa, a fost ridicat la Cer, unde Dumnezeu l-a investit ca arhanghel.
Arhanghelul Metatron ne ajuta sa descoperim valoarea faptelor noastre; este martorul binelui pe care îl facem si al iubirii pe care o daruim; ne permite sa ne concretizam capacitatea de a iubi si de a fi iubiti.
Arhanghelul Metatron este considerat Arhivarul Cerului, pentru ca este însarcinat sa înregistreze toate faptele noastre în Cartea Vietii, dar si sa-si aduca sprijinul la împlinirea proiectelor oamenilor. El ne îndeamna sa învatam din fiecare experienta a vietii, sa acceptam tot ceea ce ni se ofera, sa cautam sa întelegem sensul profund al fiecarui lucru. Metatron este un fel de punte între Dumnezeu si om, care poate sa-i ceara sprijinul în cunoasterea valorii faptelor sale. El ne ajuta sa pastram echilibrul între ceea ce dam si ceea ce pastram pentru noi însine, pentru a ne defini mai bine limitele si pentru a întelege adevaratul sens al propriei fiinte. Pentru aceasta, este necesar mai întâi sa constientizam ca fiecare om vine pe Pamânt cu un rost, fiecare are ceva de împlinit, iar acest “ceva” este în acord deplin cu fiinta lui si cu vointa divina. Ne asista în descoperirea potentialitatilor fiintei noastre si ne creeaza oportunitati prin care sa ni le punem în valoare. Ne ajuta sa întelegem ca, atunci când ne simtim goi, apatici, tristi sau furiosi, iar problemele se tin lant de noi, nu suntem pe drumul cel bun. Atunci e momentul sa ne oprim si sa-l rugam pe Arhanghelul Metatron sa ne inspire si sa ne ghideze în gasirea drumului potrivit pentru noi însine. Pentru ca nu exista un drum mai bun sau mai putin bun, mai greu sau mai usor, ci doar drumul potrivit fiecaruia. Si nu-l vom gasi cautând modele în stânga si-n dreapta, ci numai în noi însine. Ne ajuta sa ne împlinim menirea în bucurie si sa întelegem ca starea de împlinire a oricarei fiinte umane este strâns legata de împlinirea menirii.
Metatron ne învata sa gasim masura corecta în iubire, munca, creatie, aducând în viata noastra echilibru, sanatate, armonie si seninatate. El este, astfel, martorul faptelor noastre bune si al tuturor acelor acte ale vietii si ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le cunoaste. Nimeni altul în afara lui nu a stocat evenimente, fapte si întâmplari în memoria Universului (care este, de fapt, Memoria Divina) asa cum a facut el, astfel încât, ori de câte ori ne este greu, prin rugaciune si prin credinta, noi sa primim de acolo starea sufleteasca sau ideea care sa ne salveze.
Este alaturi de noi atunci când trebuie sa depunem eforturi importante, în cele mai diverse situatii: relatii afective, împlinirea unor aspiratii, renuntarea la obiceiuri nocive, aplanarea conflictelor prin întelegerea cauzelor etc.
Ne rugam Arhanghelului Metatron sa ne încurajeze în întreprinderile noastre si sa ne acorde o viziune justa asupra a ceea ce avem de îndeplinit. În apelarile noastre sa-i cerem sa ne faca sa stim daca eforturile noastre sunt suficiente sau daca, dimpotriva, trebuie sa ne intensificam energiile pentru noi însine sau pentru ceilalti.